Vietnam Easy Access

VNEA là 1 diễn đàn chiêu tụ các thành viên làm việc trong ngành du lịch như: hướng dẫn, điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Với phương châm dễ dàng kết nối chia sẻ, VNEA hy vọng là cầu nối của sự giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

VNEA miễn phí gia nhập cho các thành viên và hoạt động trên cơ sở phi chính trị, phi lợi nhuận, công khai, minh bạch. Tinh thần không vụ lợi về vật chất, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Dễ dàng tiếp cận nghĩa là anh chị em thành viên tiếp cận nhau, tiếp cận đến thông tin chất lượng dịch vụ một các dễ dàng, chính xác. Hướng dẫn viên chia sẻ thông tin cá nhân, lịch làm việc của mình, để các điều hành tiện theo dõi và tìm đến. Thành viên có thể xem các trang cá nhân của nhau nơi có thể được dán lịch làm việc.

Các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch có thể chia sẻ những gói khuyến mãi hữu ích, thông báo khai trương, đóng/mở cửa, tạo điều kiện cho các công ty du lịch, HDV có thể tìm kiếm thông tin 1 cách dễ dàng và cập nhật.

Những thông tin thực tiễn về sản phẩm, dịch vụ, kinh nghiệm làm việc, tâm sự nghề nghiệp.. sẽ được nhân rộng lên tạo sự hiểu biết, giao lưu hữu hảo, gắn kết đến các thành viên và hỗ trợ cho công việc.

Tất cả những người làm việc trong ngành Du Lịch đều có thể đăng ký tham gia VNEA club. Chỉ có thành viên (đã đăng ký và kích hoạt) mới có quyền post bài, và tham gia các hoạt động của Diễn đàn.

Vì sự chia sẻ không hề mất đi, chia sẻ một sẽ nhận lại trăm ngàn điều hay.

VNEA rất mong được sự hưởng ứng của các ACE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi there,

Vietnam Easy Access is a travel forum and community, where all members who work in Vietnam Travel Industry are welcomed. It’s free for all members. Why not take a minute and register.

Our goal is to build a huge community where members (tour guides, tour operators, tourism suppliers) can communicate with each others to support and to be supported easily. Member’s have the opportunity to share their free/busy calendars, working experiences, valuable information, evaluate services…This place to make friends as well.

You might have a great time here.

Have Fun!

Phạm Thị Hồng Hạnh
Sưu tầm bởi:

Phạm Thị Hồng Hạnh

2013-11-22 11:46:25

Những điều không nơi đâu dạy bạn

Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"

Mọi người ...